Projects
Last Projects

מערכת לביצוע בדיקות רפואיות

Anna Ufliand  and Sergey Yusufov

Supervised by Yaron Honen and Eugene Konyukhov

Abstract

המטרה העיקרית של הפרויקט היתה פיתוח מערכת אשר תהיה מסוגלת להתתממשק עם מכשיר לבדיקות רפואיות, אשר פותח בפקולטה להנדסה ביו-רפואית, לקרוא ולהציג את הנתונים מהמכשיר הנ"ל בצורה נוחה, יעילה וכך שיהיה ניתן לגשת לנתונים האלא ממכשירים שונים.

כאחד הקריטריונים החשובים עבורינו היה לפתח מערכת אשר תאפשר גמישות מירבית. למכשיר ביו-רפואי יכולות להיות הרבה קונפיגורציות שונות, זו בעצם פלטפורמה המאפשרת הרכבת חיישנים שונים לביצוע בדיקות שונות. היה לנו חשוב להתייחס לכך ולפתח מערכת אשר לא תגביל את סוג וכמות החיישנים אשר בעזרתם מבצעים בדיקות.

Pictures / Flash

Project Report

Please, see project report.

Final Presentation

Please, see final presentation.

Demo

Please, see project demo.

Copyright ֲ© 2014 by Geometric Image Processing Lab. All rights reserved.